Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Zakres działalności

Firma FAL-BRUK zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych. Realizujemy wszystkie etapy prac związane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy lub remontów dróg, parkingów i ciągów pieszych, budową infrastruktury komunikacyjnej obiektów handlowych i przemysłowych.

Współpracujemy głównie z jednostkami samorządu terytorialnego, deweloperami, a także inwestorami instytucjonalnymi.

Spółka FAL-BRUK prowadzi działalność na terenie M. St. Warszawy oraz okolicznych gmin.