Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Budownictwo drogowe

Firma FAL-BRUK zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót związanych z :

 • budową dróg i ulic przy użyciu mas bitumicznych produkowanych na (bazie) asfaltu zwykłego i modyfikowanego, a także przy użyciu SMA,
 • budową, modernizacją i remontami dróg, parkingów i ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej           lub kamiennej kostki brukowej,
 • budową infrastruktury komunikacyjnej dla obiektów handlowych i przemysłowych,
 • budową ścieżek rowerowych,
 • budową instalacji i sieci:
  • kanalizacyjnych,
  • elektrycznych (oświetlenie, sygnalizacja świetlna),
  • wodociągowych,
  • gazowych,
  • cieplnych – zewnętrznych związanych z infrastrukturą drogową,
  • inżynierią ruchu drogowego,
  • konserwacją dróg i ulic,
  • pracami dotyczącymi architektury krajobrazu.