Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Wytwórnia mas bitumicznych

W roku 2007 firma rozszerzyła działalność o produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych, które wykorzystujemy głównie na własne potrzeby, ale również prowadzimy sprzedaż zewnętrznym podmiotom.  W celu uzyskania informacji dotyczących cen mieszanek, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system ZKP, potwierdzony Certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPR-0149F.

Certyfikat został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną Nr. 1023 – Instytut Badań i Certyfikacji S.A., na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy wg normy EN 13108-1,
  • Mieszanka SMA wg normy EN 13108-5.

KONSTACIN-JEZIORNA

Lokalizacja
ul. Mirkowska 43A

05-520 Konstancin-Jeziorna

WARSZAWA

Lokalizacja
ul. Marywilska 36

03-228 Warszawa, Białołęka

MOSZNA, GM. BRWINÓW

Lokalizacja
Moszna Wieś

05-840 Brwinów