Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Bieżące realizacje

 • Budowa drogi gminnej DP-1 (przedłużenie ulicy Radomskiej) od skrzyżowania ulic: Radomskiej, Złotych Piasków i Malinowej w Antoninowie (wraz z w.w. skrzyżowaniem) do połączenia z projektowanym węzłem „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7” Gmina Piaseczno, Powiat Piaseczyński;
 • Budowa ulicy Urbanistów na odcinku od ulicy Julianowskiej do studni D-28 w ulicy Urbanistów w Piasecznie- Etap I, w ramach zadania „ Ulica Urbanistów w Piasecznie” – Gmina Piaseczno;
 • Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych, wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRiD i realizacja zadania pn. „rozbudowa dróg gminnych: ul. Dworcowej i ul. Jana Pawła II w Piasecznie w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami” w ramach zadania: „Projekt ulicy Dworcowej od. ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa – poprawa infrastruktury – Gmina Piaseczno;
 • Roboty drogowe dla zadania pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odc. od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km- ASTALDI Sp.A.;
 • Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach. Nazwa zadania inwestycyjnego: Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej – część 1 – Gmina Stare Babice;
 • Roboty drogowe na węźle Wschód wraz z robotami brukarskimi na trasie głównej i drogach dojazdowych dla zadania pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odc. od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km- ASTALDI Sp.A.;
 • Budowa drogi gminnej ul. Cyraneczki oraz budowa drogi gminnej lokalnej 10KDL w gminie Piaseczno w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadań:
  – Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu
  – Ulica Cyraneczki w Julianowie – Gmina Piaseczno;
 • Budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odc. od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odc. od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanału technologicznego – Gmina Miasto Pruszków;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722ul. Księcia Janusza I Starego na odc. od skrzyżowania z drogą krajową 79 do Ronda Solidarności w msc. Piaseczno – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach – Miasto Ząbki;
 • Budowa ul. Przecławskiej na odcinku od ul. Gen. T. Rozwadowskiego do ul. Klukowskiej – drogi publicznej klasy dojazdowej i związanych z nią obiektów budowlanych i urządzeń technicznych – Dzielnica Targówek m. st. Warszawy;
 • Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Marylskiego we wsi Książenice – Gmina Grodzisk Mazowiecki;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W w msc. Sobików, gm. Góra Kalwaria w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W – w tym wykonanie dokumentacji – Powiat Piaseczyński;
 • Rozbudowa skrzyżowania ul. Źródlanej w ul. Dzikich Gęsi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2825W – w tym wykonanie dokumentacji – Powiat Piaseczyński;
 • Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej gm. Nadarzyn – Powiat Pruszkowski;
 • Budowa drogi gminnej ul. Focha w Zielonce- Miasto Zielonka;
 • Przebudowa ul. Szkolnej, ul. Spokojnej i ul. Żwirki i Wigury na odc. od ul. Spokojnej do ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Bankowej i odc. ul. Chopina w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego. – Gmina Brwinów;
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Puławskiej -Etap II, na odcinku od ul. Młynarskiej/Szkolnej do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie, w ramach zadań:
  – „Ulica Puławska – Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi”.
  -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa drogi gminnejulicy Dworcowej od ulicy Nadarzyńskiej do Al. Lotników w Piasecznie w ramach zadania „ul. Dworcowa na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników”- Gmina Piaseczno;
 • Przebudowa ulicy Piasta w Konstancinie-Jeziornie na odcinku o długości około 420 m między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana
  Żeromskiego i Jagiellońską wraz z infrastrukturą, w tym: budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia ulicznego – Gmina Konstancin-Jeziorna;
 • Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna. Część 2 – Modernizacja ul. Jagiellońskiej w Jabłonnie – Gmina Jabłonna;
 • Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna. Część 3 – Modernizacja ul. Zacisze w Jabłonnie – Gmina Jabłonna;
 • Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna. Część 4 – Modernizacja ul. Bagiennej (nr porządkowe od 9-11) i ul. Świetlistej w Chotomowie – Gmina Jabłonna;
 • Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna. Część 5 – Modernizacja ul. Kwiatowej w Chotomowie – Gmina Jabłonna;
 • Remont ul. Szklarniowej na odc. od skrzyżowania z ul. Cieślewskich do zachodniej granicy działki o nr ew. 8 z obrębu 4-07-18 ze zjazdami do nieruchomości przyległych z wyłączeniem budowy chodnika – UMDASCH NIERUCHOMOŚCI Sp. zo.o.;
 • Frezowanie nawierzchni i nakładki asfaltowe (ulice: Wojewódzka, Skorupki, Szkolna, Kraszewskiego, Boboli, Poznańska, Fogga, Kostki, Parkowa, Kolejowa, Słoneczna, Świętojańska) – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec-Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Drewnicką do skrzyżowania z ul. Szpitalną (wraz z tym skrzyżowaniem) oraz przebudowa skrzyżowania ul. Drewnickiej w Ząbkach w ramach zadania: „Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach” – Powiat Wołomiński;
 • Budowa i rozbudowa dróg 2 KDD, 3 KDDI 3KDL: ul. Lidii Wysockiej , Sybiraków i Nadziei w Julianowie Gmina Piaseczno ETAP I oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lidii Wysockiej na odcinku od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z ul. Sybiraków w ramach zadania „ Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie – Gmina Piaseczno;
 • Remont drogi gminnej ulicy Anhellego w Piasecznie w ramach zadania ulica Anhellego w Piasecznie – Gmina Piaseczno;
 • Budowa drogi gminnej ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu na terenie gminy Piaseczno wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej w ramach zadania „ ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa drogi gminnejulicy Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola – Etap I w ramach zadania „Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów, Granitowej i Rubinowej oraz ul. Energetycznej w Piasecznie, w ramach zadania „ Ulice Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie” oraz zadania „Ulica Energetyczna w Piasecznie” – Gmina Piaseczno;
 • Rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Gmina Lesznowola;
 • Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Ostródzkiej i ul Hemara wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL – Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy;
 • Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie;
 • Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową w ul. Ossowskiej na odcinku od. ul. Nadarzyn do ul. Turowskiej w Kobyłce – Miasto Kobyłka;
 • Modernizacja ciągu ul. Tarczyńskiej i ul. Topolowej, przebiegających przez miejscowości Marylka i Korzeniówka, długość odcinka 1360 m, szerokość jezdni 4,5 m – Gmina Tarczyn