Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Polityka prywatności

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-868, ul. Sarabandy 42.  Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółce FAL-BRUK możliwy jest pod adresem e-mail:
  2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu przesyłania odpowiedzi, w szczególności o naszej działalności, oraz w innych sprawach poruszonych przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych może też być niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas działalności, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia korespondencji lub wyjaśnienia sprawy podniesionej przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.
  5. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy pisząc na adres: . Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dalszego przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić lub utrudnić komunikację z Panią/Panem i udzielenie właściwej odpowiedzi lub pomocy.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi współpracownicy, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność, w tym komunikować się z Państwem (tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną).
  9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  10. Nie przetwarzamy danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.