Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Rok 2019

 • Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w Piasecznie w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego – Gmina Piaseczno;
 • Remont wodociągu i jezdni oraz przebudowa oświetlenia ulicznego z odtworzeniem chodnika w ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie – Gmina Konstancin-Jeziorna;
 • Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odc. od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską- Gmina Jabłonna;
 • Rozbudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. 37KUD do ul. Prętowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej – Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy;
 • Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na ruch okrężny dla drogi powiatowej nr 2841W (ul. Główna), 2836W(ul. Gołkowska) z drogą wojewódzką nr 722 (ul. Pod Bateriami i ul. Pułku IV Ułanów) w msc. Piaseczno w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec” – Powiat Piaseczyński;
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Geodetów w Józefosławiu, Piasecznie i Julianowie na odc. od ul. Tenisowej (bez skrzyżowania) do ul. Julianowskiej (wraz ze skrzyżowaniem) – Gmina Piaseczno;
 • Budowa ul. W. Sikorskiego na odc. od ul. S. Czarneckiego do ul. S. Żółkiewskiego  – Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy;
 • Rozbudowa ciągu ulic: Piaseckiego, Poziomki i Malinowej w Otrębusach – Gmina Brwinów;
 • Budowa ulicy Olchowej w Józefosławiu na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Wilanowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach zadania: Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu, o dł. 320m wraz z oświetleniem i odwodnieniem – poprawa infrastruktury – Gmina Piaseczno;
 • Wykonanie tymczasowych objazdów ul. Stryjeńskich oraz ul. Pileckiego w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odc. od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km – ASTALDI Sp.A.;
 • Przebudowa drogi publicznej ul. Wojskowej Służby Kobiet, budowa ul. Grupy AK Kampinos (6KDL) oraz utwardzenie terenu handlowego wraz z uzbrojeniem W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK Broda do ul. Grupy AK Kampinos, budowa odc. ul. Grupy AK Kampinos i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska – Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy;
 • Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej (droga powiatowa) z ul. Jarą (droga gminna) na skrzyżowanie typu małe rondo na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej – Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy;
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II.
  (ul. Topolowa) – Gmina Michałowice;
 • Zadanie nr 1 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania”. Zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania” – Gmina Wołomin;
 • Remonty dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej położonych na terenie Dzielnicy Białołęka – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy;
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 1+900 w miejscowości Łęg do km 3+860 w miejscowości Gassy, gmina Konstancin – Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie – MZDW w Warszawie;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860W (ul. Marii Świątkiewicz) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840W w miejscowości Wólka Kosowska – Powiat Piaseczyński;
 • Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe nr 3141W i 3124W- Gmina Brwinów;
 • Remont ulicy Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszczyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz ulicy Gałczyńskiego od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” oraz zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” – Miasto Ząbki;
 • Roboty drogowe dla zadania pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odc. od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km- ASTALDI Sp.A.;