Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Rok 2018

 • „Budowa tras rowerowych w gminie Michałowice”, składającą się z następujących Odcinków:
  Odcinek M1- odcinek Środkowa – Ryżowa,
  Odcinek M2 – odcinek ul. Poniatowskiego w Michałowicach Wsi od granicy gminy do ul. Borowskiego,
  Odcinek M3 – odcinek ul. Rekreacyjna,
  Odcinek M4 – odcinek ul. Kolejowa od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej,
  Odcinek M5 – odcinek ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi,
  Odcinek M7 – odcinek ul. Pęcicka w Pęcicach od ronda przy u. Powstańców Warszawy do ul. Ireny w Komorowie” – Gmina Michałowice;
 • Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu – Gmina Piaseczno;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odc. od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach – od torów WKD w Regułach di drogi wojewódzkiej nr 719- Powiat Pruszkowski;
 • Budowa ulicy Jarzynowej w Pruszkowie wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gmina Pruszków;
 • Przebudowa ulicy Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budową sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii – Gmina Michałowice;
 • Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Geodetów i ulicy Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami – Gmina Piaseczno, PWiK Piaseczno;
 • Budowa ul. 14 KL na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Berensona w Dzielnicy Białołęka w Warszawie – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy;
 • Budowa ul. Wyszyńskiego – łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego – łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu – Gmina Grójec;
 • III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów – Gmina Jaktorów;
 • Budowa ul. Rosoła, ul. Relaksowej na odc. ul. Jeżewskiego – ul. Rosnowskiego etap I- roboty budowlane podobne – Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy;
 • Budowa ul. Malowniczej w msc. Wola Mrokowska – Gmina Lesznowola;
 • Budowa ul. Kościelnej w msc. Mroków – Gmina Lesznowola;
 • Budowa drogi ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską oraz oświetleniem – część I postępowania pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Jabłonna oraz budowa oświetlenia” – Gmina Jabłonna;
 • Modernizacja drogi gminnej ul. Mazurskiej w Zielonce – Miasto Zielonka;
 • Budowa ul. Szkolnej w Piasecznie na odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy – Gmina Piaseczno;
 • Budowa ul. Żytniej w Piasecznie, etap I i II – Gmina Piaseczno;
 • Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie, na terenie Gminy Jaktorów – Gmina Jaktorów;
 • Modernizacja ul. Zdziarskiej – Dzielnica Białołęka m.st.Warszawy;
 • Budowa ul. Chudoby na odc. o długości około 370m od skrzyżowania z ul. Zdziarską w kierunku ul. Berensona oraz budowa pętli autobusowej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie – Dzielnica Białołęka m.st.Warszawy;
 • Budowa ul. Spacerowej i drogi 3KDD w Józefosławiu – Gmina Piaseczno;
 • Budowa ul. Zdrowotnej na odc. od Ludowej do granicy administracyjnej Gminy Lesznowola wraz z kanalizacją deszczową w msc. Marysin – etap I do rowu melioracyjnego – Gmina Lesznowola;
 • Budowa ulicy Błońskiej w Pruszkowie odcinek od ul. Traktowej do ul. Południowej – Gmina Miasto Pruszków;
 • Budowa ulicy Woronicza od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury w Warszawie – Dzielnica Mokotów m. st. warszawy;
 • Budowa drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z w.w. skrzyżowaniem) w ramach zadania: „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa .” – Gmina Piaseczno;
 • Budowa ul. Gminnej w msc. Lesznowola – Gmina Lesznowola;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2838W (ul. Millenium) w miejscowości Głosków – Powiat Piaseczyński;
 • Budowa drogi gminnej DP-1 (przedłużenie ulicy Radomskiej) od skrzyżowania ulic: Radomskiej, Złotych Piasków i Malinowej w Antoninowie (wraz z w.w. skrzyżowaniem) do połączenia z projektowanym węzłem „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7” gmina Piaseczno, powiat piaseczyński – Gmina Piaseczno.