Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Rok 2017

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska – Katarynki – Kuropatwy w Mysiadle, gm. Lesznowola wraz z przebudową tego skrzyżowania.
  Rozbudowa ul. Kuropatwy w Mysiadle gm. Lesznowola od granicy pasa drogowego ul. Puławskiej o dł. ok. 500 m – Transgourmet Polska
  Sp. zo.o.;
 • Budowa ul. Rosnowskiego na odc. ul. Relaksowa – granica Dzielnic Ursynów – Wilanów – Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy;
 • Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o dł. ok. 4,6 km – ASTALDI Sp.A.;
 • Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów – Gmina Jaktorów;
 • Budowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Piasecznie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Al Kalin – klasa drogi lokalna (L) wraz z przebudową skrzyżowania od ul. Szpitalnej , Sienkiewicza i Bema oraz budowie ulicy 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza – klasa drogi dojazdowe(D) na terenie gminy Piaseczno – Gmina Piaseczno, PWiK Piaseczno;
 • Budowa drogi gminnej nr 43043 w ul. Mjr. Hubala w Kobyłce wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, wodociągiem i oświetleniem – Miasto Kobyłka;
 • Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie – Jeziornie wraz z infrastrukturą na odcinku miedzy skrzyżowaniami z ulicami Stefana Żeromskiego i Stefana Batorego – Gmina Konstancin Jeziorna;
 • Modernizacja drogi 1501 Urszulin – Stara Wieś – Rusiec w msc. Urszulin – PZD Grodzisk Mazowiecki;
 • Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem – etap nr 2 – rozbudowa ulic Świerkowej i Borowej – Gmina Piaseczno, PWiK Piaseczno;
 • Przebudowa istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 630 m (etap I) oraz budowie nowego odcinka drogi o długości ok. 570 m wraz z budową mostu nad Kanałem Bródnowskim (etap II) w Dzielnicy Białołęka w Warszawie – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy;
 • Wykonanie robot budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu – Cz. II „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Szaserów na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Makowskiej” – ZDM Warszawa;
 • Rozbudowa ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową do ul. Wał Zawadowski oraz rozbudowy ul. Bruzdowej na odc. od skrzyżowania z ul. Jarą do ul. Cicha Dolina wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Dzielnicy Wilanów – Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy;
 • Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W – ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz z przebudową oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego Powiatu „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego” oraz zadania inwestycyjnego Gminy „Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Mirkowska (odc. od ronda na ul. Bielawskiej do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie”. Zamówienie obejmuje:1)     rozbudowę i przebudowę drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Wojska Polskiego – Starostwo Powiatowe w Piasecznie;
 • Budowa ul. Rosoła /ul. Relaksowa na odc. ul. Jeżewskiego – ul. Rosnowskiego – etap I – Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy;
 • Wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.:  – ZDM Warszawa;
 • „Budowa tras rowerowych w gminie Michałowice”, składającą się z następujących Odcinków: Odcinek M1- odcinek Środkowa – Ryżowa,
  Odcinek M2 – odcinek ul. Poniatowskiego w Michałowicach Wsi od granicy gminy do ul. Borowskiego, Odcinek M3 – odcinek ul. Rekreacyjna, Odcinek M4 – odcinek ul. Kolejowa od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej, Odcinek M5 – odcinek ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi, Odcinek M7 – odcinek ul. Pęcicka w Pęcicach od ronda przy u. Powstańców Warszawy do ul. Ireny w Komorowie” – Gmina Michałowice;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odc. od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach – od torów WKD w Regułach di drogi wojewódzkiej nr 719- Gmina Michałowice;
 • Budowa ulicy Jarzynowej w Pruszkowie wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Gmina Miasto Pruszków;
 • Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budową sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii – Gmina Michałowice;