Kompleksowa budowa, utrzymanie i modernizacja dróg, chodników i parkingów.

Rok 2016

 • Przebudowa ul. Klonowej i ul. Lipowej w Komorowie – Gmina Michałowice;
 • Budowa magistrali wodociągowej DN 400/300 mm L=1626,9m w ulicach: Białołęckiej i Zdziarskiej na odc. od ul. Oleńki do ul. Ostródzkiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka – MPWiK m. st. Warszawy;
 • Przebudowa ul. Borkowej w Brwinowie w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie” – Gmina Brwinów;
 • Kanalizacja deszczowa w ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych – Gmina Raszyn;
 • Rozbudowa ul. Łąki w Błoniu (etap II), na odc. pomiędzy drogą powiatową nr 4108W (ul. Poniatowskiego) i drogą gminną nr 410128W”
  Przebudowa drogi gminnej nr 410129W wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Kopytów i Kopytów Majątek, na odc. w km 0-170 do km 1+412,58 (na odc. od istniejącej nakładki asfaltowej) – Gmina Błonie;
 • Remont ul. Niedźwiedziej w Warszawie – Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy;
 • Remont chodników ulic m.st Warszawy (ulice: Annopol, Bartnicza, Dickensa, Izbicka, Kondratowicza, Łabiszyńska, Meissnera, Okopowa) – ZDM Warszawa;
 • Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna – Baniocha – Sierzchów – Czarny Las – Krępa. Gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów” – Etap III obejmujący przebudowę drogi powiatowej na odcinku od km 4+750 w miejscowości Solec do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 – Starostwo Powiatowe w Piasecznie;
 • Przebudowa ul. Dębowej i ul. Wąskiej w Tarczynie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – Gmina Tarczyn;
 • Przebudowa ul. Gawarskiego w Tarczynie – Gmina Tarczyn.